Bantuan persekolahan ini diberikan kepada anak-anak yatim Islam yang layak sahaja berdasarkan kepada pendapatan keluarga.

  TAHUN 2006 
  Sekolah Menengah 
 326 orang X RM70.00 = RM22,820.00
  Sekolah Rendah 
 300 orang X RM70.00 = RM21,000.00

TAHUN 2007
Sekolah Menengah
263 orang x RM100.00=RM26,300.00
Sekolah Rendah
274 orang x RM100.00=RM27,400.00

TAHUN 2008
Sekolah Menengah
286 orang x RM100.00=RM28,600.00
Sekolah Rendah
262 orang x RM100.00=RM26,200.00

TAHUN 2009
Sekolah Menengah
286 orang x RM100.00=RM28,600.00
Sekolah Rendah
259 orang x RM100.00=RM25,900.00

TAHUN 2010
Sekolah Menengah
365 orang x RM100.00=RM36,500.00
Sekolah Rendah
258 orang x RM100.00=RM25,800.00

TAHUN 2011
Sekolah Menengah
266 orang x RM100.00=RM26,600.00
Sekolah Rendah
231 orang x RM100.00=RM23,100.00

TAHUN 2012
Sekolah Menengah
266 orang x RM100.00=RM26,600.00
Sekolah Rendah
198 orang x RM100.00=RM19,800.00

TAHUN 2013
Sekolah Menengah
285 orang x RM100.00=RM28,500.00
Sekolah Rendah
203 orang x RM100.00=RM20,300.00

TAHUN 2014
Sekolah Menengah
285 orang x RM100.00=RM28,500.00
Sekolah Rendah
203 orang x RM100.00=RM20,300.00

TAHUN 2015
Sekolah Menengah
250 orang x RM100.00=RM25,000.00
Sekolah Rendah
188 orang x RM100.00=RM18,000.00

TAHUN 2016
Sekolah Menengah
239 orang x RM100.00=RM23,900.00
Sekolah Rendah
220 orang x RM100.00=RM22,000.00

TAHUN 2017
Sekolah Menengah
-
Sekolah Rendah
-