SUMBANGAN IKHLAS

Nama Bank : Bank Muamalat Malaysia Berhad
Cawangan : Segamat
No. akaun : 01050000839713
Nama akaun : Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Daerah Segamat
Sumbangan berupa wang tunai adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan di bawah Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.
Sila Rujuk : LHDN.01/35/42/51/179-6.3589 b.t.3.3-Warta Kerajaan Malaysia No. 2666 bertarikh 31.03.1994