A. MATLAMAT PERTUBUHAN
1. Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang selesa bagi sejumlah anak-anak yatim yang termampu, dengan segala keperluan asas untuk penyediaan makanan, ruang belajar, pusat sumber pendidikan, surau, dewan perhimpunan, kawasan riadah, pejabat pentadbiran dan rumah-rumah anggota kerja.
2. Mengadakan sejumlah anggota kerja tetap yang mencukupi bagi mentadbir dan menguruskan pertubuhan dan kompleks bangunannya secara cekap dan bertanggungjawab.
3. Mengumpul dana yang selesa, secara berikhtiar dengan apa jua cara yang bermanfaat kepada pertubuhan dan diredhai Allah s.w.t untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan pertubuhan.
4. Menentukan anak-anak yang disara oleh pertubuhan ini akan berjaya menjadi anggota masyarakat yang berpendidikan, berakhlak mulia dan dapat memberi sumbangan bermakna dan positif kepada masyarakat generasi mereka dan yang akan datang.

B.

TUJUAN DAN MAKSUD
1. Memberi perlindungan dengan mengumpul dan memelihara anak-anak yatim yang miskin dalam daerah Segamat.
2. Mendidik dan memberi pelajaran kepada anak-anak yatim Islam dalam daerah Segamat yang miskin untuk memperbaiki nasib dan masa depan mereka.
3. Memberi bantuan berupa material kepada anak-anak yatim Islam yang miskin dalam daerah Segamat.
4. Memberi bantuan mengikut kadar yang mampu kepada pertubuhan yang berdaftar dan yang mempunyai tujuan dan maksud yang serupa.