Ketua Pembantu Tadbir
Puan Fizarul Zakiah binti Abd Talib

Pembantu Tadbir
Puan Suriyawati binti Kasirun
Encik Mohd. Yazid bin Ramli

Waden Lelaki
Encik Rozane bin Haji Siman
Encik Abdul Rahman bin Ismil

Waden Perempuan
Puan Nazilan binti Md Arsat
Cik Sarimah binti Utin

Pembantu Dapur
Puan Zalifah binti Ismail
Puan Nonayah binti Jefri
Puan Ramnah binti Haron

Pembantu Am
Puan  Hamidah bt. A. Aziz

Pengawal Keselamatan
Encik Gafar bin Mohd Nasir
Encik Sofian bin Mohamad
 
Pemandu
Encik Mohd Isman bin Abd. Hamid